fbpx
Tap To Call

  530 521 527, 504 453 569

Tomaszów Lubelski

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.centrum-zoom.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Łukasz Lorenz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zoom Łukasz Lorenz z siedzibą przy ul. królewskiej 13 22-600 Tomaszów Lubelski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9141490695, Regon: 932991839, zwana dalej Centrum Edukacyjne Zoom.
 3. Centrum Edukacyjne Zoom dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§1 Gromadzenie danych

 1. Centrum Edukacyjne Zoom zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku Rejestracji lub skorzystania z formularza kontaktowego.
 3. W przypadku założenia Konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres e-mail;
  3. Adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy i miasto);
  4. Numer telefonu.
 4. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Numer telefonu.
 5. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

§2 Wykorzystywanie zebranych danych

 1. Centrum Edukacyjne Zoom wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§3 Pliki Cookies i Adres IP

 1. Pliki cookies zapisywane są przez Centrum Edukacyjne Zoom za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Centrum Edukacyjne Zoom usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Centrum Edukacyjne Zoom może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Centrum Edukacyjne Zoom przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 4. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Centrum Edukacyjne Zoom nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności.

§4 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy Centrum Edukacyjnego Zoom.
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Wykorzystywanie zebranych danych
 3.  Centrum Edukacyjne Zoom zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. W celu dokonania modyfikacji Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Centrum Edukacyjne Zoom może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.

§5 Zabezpieczenia

 1. Centrum Edukacyjne Zoom stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Centrum Edukacyjne Zoom zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Centrum Edukacyjne Zoom są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Centrum Edukacyjne Zoom nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Centrum Edukacyjne Zoom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@centrum-zoom.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 r.