fbpx
Tap To Call

  530 521 527, 504 453 569

Tomaszów Lubelski

Metody

crazyEnglish1

Języka angielskiego uczymy metodą Crazy English

Crazy English to nie nauka lecz.. nauczka bo dzięki nam zapamiętujesz na zawsze…

Nauczka! Ale jaka?

  • nauczka przez szalone skojarzenia

  • nauczka przez tańczenie, ruch, ekspresję artystyczną

  • nauczka przez piosenki, wiersze, poematy

  • nauczka przez przewracanie oczami do góry nogami

  • nauczka przez zmianę punktu widzenia

  • nauczka przez uśmiech i dobrą atmosferę

  • nauczka przez powiewy natchnienia

  • nauczka jakby przez przypadek bo nawet nie poczujesz że po angielsku rymujesz

W nauczania języków obcych wykorzystujemy również inne metody.

Metoda Komunikacyjna

Metoda komunikacyjna stanowi podstawę naszych kursów językowych. Jej nadrzędnym celem jest wykształcenie swoistej elastyczności językowej prowadzącej do skutecznego i swobodnego porozumiewania się w danym języku obcym. Metoda ta pozostawia najwięcej swobody w kwestii kreatywności. Największą jej zaletą jest możliwość regularnego używania języka obcego, bez formalnego studiowania jego kodu. Lekcje prowadzone metodą komunikacyjną są niekonwencjonalne i mają na celu dostarczenie uczniom możliwości używania języka w sytuacji życiowej.

Podczas zajęć prowadzonych według metody komunikacyjnej, uczniowie imitują naturalne sytuacje z życia codziennego poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych, prowadzenie dialogów w grupach lub parach.

Metoda daje wiele swobody w kontekście gier językowych, które dzięki swojej formie, pozwalają na przyswojenie języka w przystępny sposób. Ponadto, dzięki wykorzystywaniu fragmentów filmów, audycji radiowych i telewizyjnych uczniowie poznają mowę potoczną oraz osłuchuja się z różnymi akcentami danego języka. Kontakt z językiem w jego pisanej formie nastepuje dzięki realiom, czyli ulotkom, gazetom czy też ksiażkom.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w nauczanym języku, użycie języka ojczystego ograniczone jest do minimum.

MSL-multi sensory learning

MSL to metoda nauki wielozmysłowej. Daje ona wyrównane szanse uczniom o różnych sposobach uczenia się oraz pomaga uczniom dyslektycznym.

Nauczyciele Centrum ZOOM stosują sposoby pozwalające znacząco ulepszyć naszą zdolność zapamiętywania języka obcego. Podchodzimy do procesu przyswajania wiedzy z twórczej perspektywy, która obejmuje angażowania więcej niż jednego z naszych zmysłów.

Nauka wielozmysłowa angażuje:

– zmysł wzroku

– zmysł słuchu

– zmysł węchu

– zmysł smaku

– zmysł dotyku

– ruch

Stymulacja wielozmysłowa, to nauka języka poprzez czynności zaczerpnięte z życia codziennego. Umożliwia zapamiętywanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie– czyli tworzy wielozmysłowy obraz danego pojęcia.

Stymulacja wzrokowa pomaga rozwijać spostrzegawczość. Uczeń zapoznaje się z nowym materiałem za pomocą kart typu flashcards, odnajduje różnice pomiędzy obrazkami, składa pocięte słówka lub zwroty.

Stymulacja słuchowa wykorzystuje śpiew, taniec, zabawy ruchowe, instrumenty. Ćwiczy koncentrację uwagi, pozwala na integrację obu półkul mózgowych, zwiększa potencjał intelektualny. Chyba każdy z nas zastanawiał się kiedyś dlaczego piosenki i rymowanki zapadają w pamięć ‚na zawsze’.

Stymulacja smakowa i węchowa – polega na pracy z różnymi substancjami zapachowymi, takimi jak zioła, przyprawy. Dziecko ucząc się danego słownictwa spożywa potrawy o różnym smaku np.: miętowym, kwaśnym, o przeciwnych smakach np. dżem-musztarda, ogórek-miód, sól-cukier itp. Próbowanie potraw odbywa się po uzyskaniu zgody rodziców.

Stymulacja ruchowa zaspokajają naturalną potrzebę ruchu u uczniów młodszych. Przede wszystkim jednak, koncentruje uwagę na wykonaniu zadania, sprawiając, że wiedza jest przyswajana lub utrwalana w sposób podświadomy.

Do najczęstszych ćwiczeń należą:rysowanie palcem na plecach innego ucznia zgodnie z instrukcjami nauczyciela, wykonywanie instrukcji nauczyciela przy pomocy pacynek lub maskotek;zabawa w „lustrzane odbicie”, rozgrzewka językowa w formie ćwiczeń ruchowych z instrukcjami w języku obcym.

Metody szybkiego uczenia się polegają na szybkim i efektywnym przyswajaniu nowych umiejętności za pomocą technik wspomagających proces zapamiętywania takich jak skojarzenia, wykorzystywanie rytmu i melodii, rymów, mapy myślowych, wizualizacji, techniki słów zastępczych, łańcuchowej metody zapamiętywania. Ten sposób nauczania odrzuca schematy w nauce. Metody szybkiego uczenia się stosują ćwiczenia angażujące znacznie większą powierzchnię mózgu niż metody tradycyjne. W efekcie następuje zwielokrotnienie szybkości i ilości zapamiętywanych treści. A wszystko w myśl zasady, w zdrowym ciele..dobra pamięć!