fbpx
Tap To Call

  530 521 527, 504 453 569

Tomaszów Lubelski

Języki obce

KURSY DLA DOROSŁYCH 

Oferta językowa obejmuje:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język niemiecki z native speaker’em
  • język rosyjski
  • kursy konwersacyjne

Nasze kursy językowe dla dorosłych prowadzone są w taki sposób, aby jak najbardziej pomóc w systematycznej nauce języka. Kursy dostosowane są do wymagań i poziomu językowego każdego słuchacza. Biorąc pod uwagę różne potrzeby zawodowe przygotowujemy kursy autorskie dla wybranej specjalności / branży.

Zajęcia z języka dla osób dorosłych odbywają się w systemie popołudniowym, od poniedziałku do piątku i trwają 90 minut. W razie konieczności, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w godzinach porannych. Uczymy od 6:30 rano. Słuchacz ma do wyboru zajęcia w trybie indywidualnym bądź grupowym. Organizujemy także odświeżające maratony językowe.

Począwszy od tego roku po każdym semestrze nauki nasi nauczyciele będą przeprowadzać test sprawdzający wiedzę i umiejętności Słuchaczy. Będzie on podstawą do zakwalifikowania na wyższy poziom nauczania. 

Proponujemy:

  • Kursy General English,
  • kursy Business English,
  • kursy egzaminacyjne (kursy IELTS, kursy FCE, kursy CAE, kursy CPE, kursy BEC) dla osób, które w przyszłości mają zamiar podjąć studia lub pracę w krajach anglojęzycznych,
  • kursy specjalistyczne (English for Special Purposes) dla księgowych, pielęgniarek, lekarzy, prawników i innych specjalności

General English

Kursy General English są przeznaczone dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka ogólnego. Na zajęciach stawimy nacisk się na poszerzanie słownictwa, kształcenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku angielskim. Kursanci biorą aktywny udział w zajęciach, uczestniczą w dyskusjach, przygotowują projekty, pracują w grupach, w parach i indywidualnie. Kursy General English dają również możliwość do powtórzenia zasad i struktur gramatycznych.

Business English

Kursy Business English kierujemy do osób, które chciałyby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka biznesowego. Na zajęciach poszerzamy słownictwo ogólne o elementy języka biznesowego m.in. z zakresu korespondencji w biznesie, negocjacji, prezentacji, HR, zarządzania i obsługi klienta. Kursanci ćwiczą język dzięki symulacji sytuacji życiowych, biorą więc udziału w dyskusjach, odgrywają scenki, wykonują rozmowy telefoniczne, przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne, przygotowują prezentacje.
W ramach kursów Business English proponujemy również kursy przygotowujące do egzaminów BEC.

Kursy egzaminacyjne. Kursy IELTS, kursy FCE, kursy CAE, kursy CPE

Kursy IELTS przeznaczone są dla osób, które myślą o zdawaniu egzaminu IELTS Academic bądź IELTS General Training. Egzamin IELTS został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych. IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz sprawdza znajomość języka, używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.
Kursy FCE stworzyliśmy z myślą o osobach, które planują zdać egzamin FCE, w celu potwierdzenia ich znajomości języka angielskiego. Egzamin FCE jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych egzaminów na świecie wśród instytucji edukacyjnych i pracodawców. Zdany egzamin potwierdza  znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Kursy CAE stworzyliśmy z myślą o osobach, które chciałyby zdać egzamin CAE, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego. Egzamin CAE zwalnia na niektórych uczelniach z zajęć na lektoracie z języka angielskiego. Jest to egzamin dla profesjonalistów w środowisku zawodowym i akademickim. Certyfikat CAE jest honorowany przez uczelnie wyższe, międzynarodowe korporacje i instytucje rządowe.  Zdany egzamin potwierdza  znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
Kursy CPE zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdać egzamin CPE, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego. Egzamin CPE jest egzaminem Cambridge na najwyższym poziomie zaawansowania. Egzamin ten jest również uznawany przez wielu pracodawców jako certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego.